helpt
kinderen
bewegen

Spreekuur revalidatiearts

Ongeveer 2x per jaar komt mevrouw van Groningen, kinderrevalidatie arts van ’t Roessingh te Enschede, naar onze praktijk om spreekuur te houden.


Het voordeel hiervan is:

  • Multidisciplinaire blik van revalidatiearts en kinderfysiotherapeut samen. Maar kan ook met ergotherapeut, podotherapeut en logopedist, etc.
  • Verkorten reisafstand voor ouders;
  • Verkorten van de wachttijd door de eerste screening al lokaal te doen. Mocht er dan nog doorverwijzing naar ’t Roessingh zelf noodzakelijk zijn, dan kan deze meer gericht gedaan worden.

Kinderen kunnen aangemeld worden door ouders, leerkrachten, paramedici, huisartsen en specialisten. Een verwijzing is noodzakelijk, het kind hoeft niet in de praktijk bekend te zijn.