helpt
kinderen
bewegen

Zorgpaden

Maatwerk Zorgpaden voor Kinderen in de Achterhoek 


Een zorgpad beschrijft de stappen in een multidisciplinair zorgproces.. Alle betrokken zorgverleners maken gezamenlijk  een plan van aanpak gericht op de zorgvraag. An&Co Kinderfysiotherapie werkt samen met andere zorgverleners volgens de volgende zorgpaden:

  • Zorgpad Brede Zorg Dichtbij 0-4 jarigen
    Binnen dit zorgpad worden kinderen onderzocht en behandeld, waarvan het vermoeden bestaat dat er complexe ontwikkelingsproblemen zijn. Het kind wordt door meerdere zorgverleners (kinderfysiotherapeut, logopedist, psycholoog, ergotherapeut etc.) onderzocht. De consultatiebureauarts neemt de coördinatie op zich. Het voordeel is dat het onderzoek en de behandeling gewoon in de praktijk gebeuren en je als ouder dus niet meer ver weg hoeft.

  • Zorgpad SOLK
    Onder SOLK verstaan we lichamelijke klachten (vooral bij pubers), zonder dat hiervoor een duidelijke oorzaak te vinden is, maar die wel tot veel problemen leiden op school, bij het sporten en bij sociale activiteiten. Als kind en ouder wordt je gedurende een korte periode intensief begeleid door de kinderfysiotherapeut en de psycholoog. Dit met als doel weer alles te kunnen doen wat je graag wilt doen!

  • Zorgpad Overgewicht & Obesitas
    Dit is bedoeld voor kinderen met gewichtsproblemen, die hier graag wat aan willen doen. We werken met het programma Cool2BFit (www.cool2bfit.nl) Dit is een multidisciplinair programma (sportinstructeur, diëtist, kinderfysiotherapeut en psycholoog), gericht op het hele gezin.


De zorgpaden zijn ontwikkeld door de GEZ Vereniging ZorgSamen.

Voor meer informatie zie www.zorgsamen.com