helpt
kinderen
bewegen

Privacyverklaring

Privacyreglement
De fysiotherapeut registreert medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2018) van toepassing. Daarnaast hebben wij een aantal regels vastgelegd in het privacy reglement:
 • Behalve de behandelend fysiotherapeut hebben de collega-fysiotherapeuten en administratief personeel toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen, echter alleen om te kunnen declareren of een behandeling over te nemen. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht, dit is opgenomen in hun arbeidsovereenkomst;
 • Vertrouwelijke gegevens worden afgeschermd zodat ze niet voor derden zichtbaar zijn;
 • Je hebt de volgende rechten m.b.t. de vastgelegde gegevens:
  • inzagerecht;
  • recht op rectificatie;
  • recht op vergetelheid;
  • recht op beperking van verwerking;
  • recht op kennisgevingsplicht;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  • recht van bezwaar.
Je kunt de gegevens inzien met behulp van de inloggegevens van het patiëntenportaal, die je per mail ontvangt. Mocht er iets onduidelijk zijn of niet juist zijn vastgelegd, vraag dan de behandelend therapeut om een toelichting en indien nodig wijziging; 
 • Alleen behandelgegevens worden in het medisch dossier opgeslagen;
 • De gegevens worden alleen met jouw toestemming aan anderen (familie, artsen, verzekeraars) verstrekt. Ook kan dit door ons gevraagd worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek;
 • Onze praktijk wordt voortdurend geaudit in het kader van kwaliteitscertificering. Dit betekent dat dossiers regelmatig bekeken worden om het behandelproces te beoordelen. Dit gebeurt geanonimiseerd. We hebben verwerkersovereenkomsten met de betreffende isntanties, zijn gaan zorgvuldig met gegevens om. Heb je hier bezwaar tegen dan kun je dit aan de behandelend therapeut kenbaar maken.

Klachten over de behandeling of over andere zaken kun je kenbaar maken bij de behandelend therapeut. Is dit niet afdoende, dan kun je je wenden aan de praktijkhouder Andra Eisink-Weg. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan kun je je wenden aan het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Via het KNGF zijn wij aangesloten bij een klachtenregeling en verenigingstuchtrecht. Informatie hierover vind je hier.