helpt
kinderen
bewegen

Tarieven

Vergoedingen kinderfysio door zorgverzekeraar


Voor kinderen tot 18 jaar geldt, dat 18 behandelingen worden vergoed uit het basispakket. Bij chronische aandoeningen wordt de behandeling onbeperkt vergoed uit het basispakket. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico.

 

De hieronder vermelde tarieven zijn onze praktijktarieven. Deze kunnen afwijken van de tarieven van de zorgverzekeraar. Deze tarieven worden in rekening gebracht indien je niet (voldoende) verzekerd bent voor fysiotherapie. Meer informatie over vergoedingen fysiotherapie is te vinden op www.zorgwijzer.nl

 

PRAKTIJK TARIEVEN 

PRESTATIESPRIJS
Kinderfysiotherapie€ 42,00
Kinderfysiotherapie aan huis € 52,00
Cursus Babytaal € 40,00
Ouderbijdrage Fitkids (per maand)    € 9,00
Ouderbijdrage Fitkids (per kwartaal) € 27,00
Niet nagekomen afspraak          volledige tarief
Zitting fysiotherapie   € 30,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch onderzoek€ 45,00
Screening€ 12,50
Intake en onderzoek na screening€ 42,50
Intake en onderzoek na verwijzing   € 42,50
Telefonische zitting       € 7,50
Toeslag voor behandeling aan huis  € 10,50
Toeslag voor behandeling in een inrichting (tehuis)    € 7,00
Verstrekte verband- en hulpmiddelen      geldende kostprijs

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Alle medewerkers staan in het kwaliteitsregister van het KNGF en zijn BIG geregistreerd.

Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing. De praktijk heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Indien je bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.